singleImage1
 
Size 138 White 16 oz.
Size 138 White 16 oz.

Bonded Nylon Thread contains approximately 2,800 yds. $17.00 SALE $15.00